TANGRAM ROSTOKA − Typo:grafik_a poštová známka

  • 0

TANGRAM ROSTOKA − Typo:grafik_a poštová známka

Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s BIBIANOU − Medzinárodným domom umenia pre deti pripravila výstavu TANGRAM ROSTOKA − Typo:grafik_a poštová známka

Akademický maliar Vladislav Rostoka (*18.5.1948) je v súčasnosti jedným z najlepších slovenských tvorcov poštových známok s osobitým výtvarným prejavom spájajúcim do jedného celku typografiu a grafický dizajn, z čoho vyplýva termín TYPO:GRAFIKA, ktorý možno považovať za „leitmotív“ tejto výstavy.

Za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu získal 80 zahraničných ocenení, 24 cien za dizajn kníh v súťaži Najkrajšie knihy Československa (1976 – 1992) a viac ako 30 cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Rostokovým aktuálne najprestížnejším ocenením je Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorá mu bola udelená v súťaži Národná cena za dizajn 2018. Na Slovensku sa významnou mierou podieľal pri zakladaní dizajnérskych spolkov, či už TypoDesignSlovakia alebo World First Poster Club v Bratislave a je členom aj Realizačnej komisie známkovej tvorby, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v oblasti výtvarnej kvality návrhov slovenských poštových známok.

Prvou autorsky realizovanou emisiou poštovej známky bola známka venovaná medzinárodnej súťažnej výstave „Trienále plagátu“ v Trnave v roku 2003, v ktorej V. Rostoka získal 2 razy najvýznamnejšiu cenu Master‘s Eye Award. Poštová známka bola vydaná v emisnom rade EUROPA: Reklamný plagát a jej motívom bol plagát k divadelnej hre Slovenského národného divadla B. P. Moliére − Don Juan. Vladislav Rostoka doteraz graficky finalizoval najviac emisií poštových známok venovaných Vianociam, Vianočnej pošte a Veľkej noci, v rámci ktorých sa posledné roky kladie dôraz najmä na prezentáciu rôznych umeleckých žánrov z prostredia detského alebo ľudového umenia (2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Najvýznamnejším prínosom Vladislava Rostoku do slovenskej známkovej tvorby je predovšetkým redizajn emisie Umenie realizovaný v roku 2016, ktorá od čias svojho vzniku v roku 1965 vychádzala v nezmenenej forme viac ako 50 rokov aj po rozpade Česko-Slovenska v roku 1992. Rostoka zámerne narušil osovú symetriu zapaspartovaného obrazu v dvoch rámčekoch tým, že obrazový motív posunul do perforácie a k vytvoreniu typografie použil súčasný font Fedra od slovenského dizajnéra pôsobiaceho v Holandsku Petra Biľaka.

Viaceré poštové známky, ktorých autorom grafického dizajnu je Vladislav Rostoka, získali prestížne domáce i zahraničné ocenenia. Napriek tomu. že umelec participuje na známkovej tvorbe už od roku 2003, prvé významné ocenenie získal až v roku 2016 za redizajn emisie Umenie reprezentovanou emisiou Umenie: Maria Bartuszová, za ktorú generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s., udelil ocenenie „Krištáľovej známky“. Z ďalších ocenení treba vyzdvihnúť najmä výtvarný návrh poštovej známky „450. výročie narodenia Jána Jessenia“ realizovanej ako spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom, ktorá získala v roku 2016 cenu ministra dopravy a výstavby SR za najlepšiu rytinu poštovej známky a v roku 2017 sa táto známka, ktorej rytinu vytvoril František Horniak, umiestnila na 2. mieste v súťaži „Grands Prix de l’Art philatélique Belge et Européen“ v Bruseli v kategórii najkrajšie ryté známky Európskej únie. Spolu s F. Horniakom sa v roku 2017 podieľal aj na vytvorení najväčšej rytej poštovej známky na svete, ktorá bola vydaná v emisnom rade „Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči“. Hárček tejto poštovej známky bol v roku 2018 ocenený na viacerých prestížnych súťažiach o najkrajšie známky sveta, napr. v Paríži na výstave „Government Postage Stamp Printersʼ Association“, kde sa umiestnil na 2. mieste v súťaži najlepší známkový hárček alebo v Madride v súťaži „NexoFil World’s Best Stamp 2018“, kde získal tiež 2. miesto v kategórii najkrajší hárček sveta. Za pomyslený vrchol Rostokovej známkovej tvorby možno označiť rok 2018, pretože práve v tomto jubilejnom roku svojich 70 narodenín získal rekordný počet ocenení. Za emisiu „Deň poštovej známky: Alfons Mucha – Hradčany“ získal od ministra dopravy a výstavby SR ocenenie za najkrajší výtvarný návrh poštovej známky, za emisiu „Umenie: Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky“ dostal spolu s rytcom F. Horniakom cenu ministra za najkrajšiu známku roka a nakoniec za emisiu „Umenie: Ladislav Bielik: Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“, na ktorej návrhu participoval v spolupráci s R. Cigánikom, „Krištáľovú známku“ generálneho riaditeľa SP, a. s.

Rostoku možno označiť aj za „dvorného dizajnéra“ emisie zameranej na propagáciu súťaže ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava (2003, 2007, 2011, 2015, 2017), ktorá je organizovaná BIBIANOU. Vzhľadom na to, že dlhé roky participoval na grafickom dizajne tejto celosvetovo uznávanej súťaže, Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., uprednostnilo výstavný priestor BIBIANY k realizácii tejto výstavy konanej pri príležitosti okrúhleho životného jubilea umelca, ktorého význam ďaleko presahuje hranice Slovenska.

Výstava bude prístupná od 28. februára do 14. apríla 2019 v BIBIANE na Panskej ulici č. 41. Od 25. apríla 2019 bude reinštalovaná vo výstavných priestoroch Poštového múzea na Partizánskej ceste č. 9 v Banskej Bystrici.


Leave a Reply