Mesačný archív: september 2015

  • 0

Pošta a poštári optikou fotografického objektívu

 

Slovenská pošta, a. s., (SP) v spolupráci s Poštovým múzeom pripravila jedinečnú výstavu s názvom „Pošta a poštári optikou fotografického objektívu“. Tá bude verejnosti prístupná od 14.9.2015 do 26.2.2016 v budove Slovenskej pošty na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici.

Jedinečná výstava ponúka zaujímavý pohľad do života poštárov v minulosti. Fotografie a pohľadnice pomáhajú obrazom rekonštruovať minulosť, mapujú dejiny pošty a poštové služby. Zbierku fotografií Poštového múzea tvorí viac ako tisíc predmetov. Možno ju rozdeliť na fotografie, ktoré zobrazujú poštové budovy a tie, ktoré zachytávajú poštových zamestnancov pri pracovných aj mimopracovných činnostiach. SP prostredníctvom autora výstavy, odborného kurátora Mgr. Lea Lichvára z Poštového múzea, takýmto spôsobom chcela vzdať úctu poštárskemu remeslu a všetkým ľuďom, ktorí pracovali v tejto profesii v minulosti a pracujú v nej aj v súčasnosti.

Koncepcia výstavy

Výstava sa člení do piatich celkov, a to Budovy, Ľudia, Doprava, Vzdelanie, Udalosti a Voľný čas. Tie majú za cieľ priblížiť návštevníkom a záujemcom poštové služby a život poštárov. Poštový palác v Bratislave, Ústredná poštová budova, poštové úrady, pošty dedinské aj mestské figurujú na fotografiách a pohľadniciach rozličných formátov. Menili sa poštové budovy a menili sa ich interiéry, ale fotografie zostali, napr. snímka malého dedinského poštového úradu na východe republiky, či honosný poštový palác v hlavnom meste.

Druhým objektom výstavy je človekpoštový doručovateľ, telefonistka, manipulant balíkov, vodič, poštový úradník, technik a zamestnanci poštovej priehradky. Títo ľudia vdýchli život poštovým budovám, úradovali v nich, vracali sa do nich po roznesení poštových zásielok, prepájali telefonické hovory a vykonávali mnoho iných činností. Tieto fotografie patria k najzaujímavejším, či už sú to skupinové zábery zamestnancov z rôznych období alebo fotografie jednotlivcov a kolektívov v priebehu pracovného procesu, ale aj pri mimopracovných aktivitách. Pre štúdium poštovej histórie sú tieto fotografie nesmierne cenné, rovnako ako boli pre chod poštových služieb dôležitými ľudia, ktorí sú na nich zvečnení. Fotografie na výstave pochádzajú z obdobia 20. storočia, niektoré presahujú až do súčasnosti.

Súčasťou výstavy sú aj trojrozmerné predmety, aby si ich záujemcovia pri sledovaní poštárskej histórie vedeli predstaviť, napríklad stúpačky, istiaci pás a brašňa telegrafných robotníkov,  hudobný nástroj člena poštárskej dychovej hudby, tabuľka označujúca poštové vozidlo či poštová schránka. Okrem nich sú súčasťou výstavy aj viaceré čísla dobovej poštárskej tlače – časopisy Náš poštár zo 40. rokov 20. storočia, Spojársky obzor z druhej polovice 20. storočia, či Poštové zvesti, ktoré sú vydávané ešte aj v súčasnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA