Výstava: 5P Rudolfa Cigánika / 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe

  • 0

Výstava: 5P Rudolfa Cigánika / 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe

Kategória :Nezaradené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademický maliar Rudolf Cigánik sa presne po 11 rokoch vracia do priestorov Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea. Svoju tvorbu tentoraz predstavuje v podobe autorskej výstavy 5P Rudolfa Cigánika  s podtitulom 5 portrétov slovenských osobností v známkovej tvorbe.

Výstava stvárňuje významné slovenské osobnosti kultúrneho a spoločenského života v unikátnom prevedení. Portréty multiinštrumentalistu Mariána Vargu, šansonierky Hany Hegerovej, básnika Milana Rúfusa, výtvarníka Kolomana Sokola a špiónky, členky protifašistického odboja Beatrix Čelkovej sú spracované formou oceľorytiny  v kontraste so zväčšeninami ryteckej rozkresby. V návštevníkovi tak vytvárajú ilúziu pracovnej plochy, s ktorou autor pracuje pod lupou. Zároveň ho sprevádza jednotlivými etapami tvorby a práce rytca: od autorského výtvarného návrhu, ryteckej rozkresby, samotnej realizácie rytiny do oceľového štočku a následnej tlače.

K výstave je pripravená príležitostná poštová pečiatka, ktorá bude jeden týždeň k dispozícii na Pošte Banská Bystrica 1.

Handlovský rodák – akademický maliar Rudolf Cigánik sa narodil 10. januára 1961. Po ukončení štúdia na Strednej umeleckopriemyselnej škole V Kremnici v odbore plošné a plastické spracovanie kovov sa nevydal na dráhu umelca. Jeho kroky smerovali do bojnickej ZOO, kde nastúpil ako kŕmič divej zveri. Po absolvovaní povinnej vojenčiny si v roku 1984 podal prihlášku na Vysokú školu výtvarných umení. Dostal sa pod krídla majstra Albína Brunovského na odbor knižná ilustrácia, ktorú úspešne ukončil v roku 1990 ako akademický maliar. Pôsobil ako asistent na Vysokej škole múzických umení na oddelení grafiky, tiež ako pedagóg na ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi a ZUŠ v Handlovej.

Umelecká tvorba Rudolfa Cigánika má široký záber. Venuje sa medailérstvu, voľnej grafike, maľbe, knižnej ilustrácii a príležitostne aj sochárskej tvorbe. Po osamostatnení Slovenska dostal príležitosť využiť svoje skúsenosti s technikou oceľorytiny a realizovať sa v umeleckej disciplíne, ktorá sa stala v jeho tvorbe dominantnou. Je ňou tvorba poštových známok. Jeho talent vyniká aj napriek určitým obmedzeniam, ktoré sú špecifické pre známkovú tvorbu, či už ide o vopred určený formát alebo témy emisných radov. Prejavuje sa v technickej dokonalosti rytín, excelentnou kresbou, netradičným stvárňovaním motívov a expresivitou. Do známkovej tvorby vstúpil v roku 1993 vytvorením rytiny emisie Bienále ilustrácií Bratislava. Prvou samostatne realizovanou emisiou poštovej známky bola v roku 1996  známka Jozef Cíger- Hronský. Do súčasnosti realizoval 140 emisií poštových známok či už ako autor rytín známok, obálok prvého dňa (FDC), ale aj výtvarných návrhov. Mnohé z nich ho preslávili nielen na území Slovenska.

Prvým významným zahraničným  ocenením Rudolfa Cigánika na poli známkovej tvorby bolo získanie ocenenia Najkrajšia známka sveta v súťaži Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni v roku 2002 za poštovú známku „Dejiny poštového práva“, na ktorej spolupracoval s prof. Dušanom Kállayom. Nepovšimnuté nezostalo ani jeho výtvarné spracovanie spoločného vydania s Čínou: Terasy v  Handan a Bojnický zámok v roku 2002, ktoré zvíťazilo v konkurencii ďalších výtvarníkov zo Slovenska aj Číny. Túto emisiu v Číne pripomína pamätná tabuľa s reliéfnym vyobrazením týchto nadrozmerne zväčšených známok, ktorá bola pri príležitosti  inaugurácie známky osadená v meste Handan. Aj v ďalších rokoch viaceré poštové známky, ktorých autorom alebo spoluautorom je Rudolf Cigánik, získavali prestížne domáce i zahraničné ocenenia, ale ako sám hovorí: „Najväčšia žatva bola v roku 2019“…Táto metafora patrí rekordnému počtu ocenení hárčeka poštovej známky UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou. Vytvorená bola v spolupráci s autorom grafického dizajnu Vladislavom Rostokom v roku 2018. Už v roku jej vydania získala prvé domáce ocenenia „Krištáľovú známku“ generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., za najlepšiu emisiu roka  2018 a Cenu ministra dopravy a výstavby SR za najlepšiu rytinu známky roka 2018. V nasledujúcom roku sa umiestnila v súťaži o  najkrajšiu rytú známku Európskej únie v Bruseli „Grand Prix de l’Art Philatélique“ na 2. mieste. Zároveň sa táto známka umiestnila v súťaži o najkrajšiu známku sveta v Madride „Premios Nexofil a los Mejores Sellos del Mundo de 2018“ na 1. mieste v kategórii Najlepšia príležitostná tlač roka 2018 a na dvoch 3. miestach v kategóriách Najkrajší hárček sveta roka 2018 a Najkrajšia rytá poštová známka roka 2018. V tom istom roku sa ešte umiestnila na 3. mieste v súťaži o najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’exposition WIPA vo Viedni. Napokon v roku 2020 získal Rudolf Cigánik  za toto dielo od ministra dopravy a výstavby SR ocenenie ako najkrajší hárček poštovej známky vydaný v rokoch 2018 – 2020.

Rudolf Cigánik naďalej úspešne pokračuje v tvorbe tejto miniatúrnej úžitkovej grafiky. Do jeho početnej zbierky v roku 2020 pribudla Cena ministra dopravy a výstavby SR za najlepšiu rytinu poštovej známky UMENIE: Ladislav Vychodil a svoj úspech opäť zopakoval aj v roku 2021, tentokrát  za najlepšiu rytinu poštovej známky emisie Umenie: Mathäus Merian.


Leave a Reply