Mesačný archív: marec 2018

  • 0

Najpozoruhodnejšie rytiny Františka Horniaka v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR

Kategória :Známková tvorba

pozvánka

 

Výstava Poštového múzea v Banskej Bystrici v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod názvom „Najpozoruhodnejšie rytiny Františka Horniaka“ prezentuje výber diel významného grafika a rytca Františka Horniaka, jedného z najvýraznejších zástupcov slovenskej známkovej oceľorytiny. Jeho tvorba je vo svetových parametroch hodnotená ako vynikajúci prejav v oblasti tejto špecifickej ryteckej disciplíny. Úspech dosiahli mnohé známkové emisie, no k vrcholu ryteckej tvorby patria predovšetkým rytecké prepisy vzácnych umeleckých diel emisného radu Umenie, hlavne z dôvodu ich výroby unikátnou viacfarebnou oceľotlačou z plochých platní.

Pri koncipovaní výstavy bol dôraz kladený práve na takéto rytecké pretvorenie formátovo rozsiahlych umeleckých diel historických majstrov, ale aj majstrov súčasného umenia, ktoré neboli pôvodne určené na známku, do zmenšenej podoby. Na výstave je možné vidieť v podobe miniatúrnych grafických listov diela Martina Benku, Ladislava Medňanského, Miloša Alexandra Bazovského, Karola Barona alebo Dezidera Millyho. František Horniak v nich, ako aj v mnohých ďalších vystavených emisiách nielen z emisného radu Umenie, zúročil bohaté skúsenosti s prepisom do viacfarebnej oceľorytiny.

Pozornosť návštevníkov určite zaujmú aj rytiny s historickými, prírodnými a architektonickými motívmi, ktoré vznikli v spolupráci s osobnosťami výtvarného umenia ako sú akademickí maliari Jozef Baláž, Dušan Kállay a Karol Felix. Výsledné dielo, ktoré vzniklo zo spolupráce výtvarníka a rytca, tlmočí myšlienky a idey oboch autorov, ich umelecké cítenie a špeciálne u rytca schopnosť obrovského sústredenia a vytrvalosti.

František Horniak sa ako zamestnanec Slovenskej pošty k oceľorytine poštových známok dopracoval cez rytectvo poštových pečiatok. Od roku 1981 tu pracuje ako rytec a od roku 1991 sa zaoberá aj známkovou tvorbou. Vytvoril mnoho oceľorytín a výtvarných návrhov poštových známok. Jeho dielo bolo ocenené ochrannou značkou kvality Slovak Gold v kategórii produkt tvorivej činnosti. Získal tri ocenenia v súťaži o najkrajšiu známku sveta. Poštové známky, ktoré vyhotovil, neustále dokazujú vysokú kvalitu slovenskej známkovej tvorby a radia Slovensko do prvej desiatky krajín v tejto oblasti.

Verejnosť už mala možnosť vidieť mnoho výstav, kde bola predstavená známková aj pečiatková tvorba Františka Horniaka, či už spoločne s inými rytcami, alebo samostatne. No na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií a aktuálne na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky ju mohli vidieť len členovia Námetovej komisie ako poradného orgánu samotného ministra a vtedajšieho československého vydavateľa poštových známok. Možnosť vystavovať v týchto priestoroch Poštové múzeum víta o to viac, že mnohé vystavené exponáty dostali aj ocenenie rezortného ministra v kategóriach Najkrajšia známka roka a Najlepšia rytina, ktoré sú udeľované od roku 1995.

Zhliadnuť prácu špičkového rytca v priestoroch úzko súvisiacich so vznikom poštovej známky, na adrese Nám. slobody č. 6, Bratislava, 1. poschodie, zasadačka č. 6, bude možné od 10.  do 13. apríla 2018 v čase od 11:00 do 14:00 hod.