Podujatia

Poštové múzeum návštevníkom a partnerom pravidelne pripravuje rôzne podujatia. K dispozícii je stála výstava „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“, ktorá prierezovo dokumentuje vzťah ľudstva ku komunikácii v celej jeho histórii. Vo výstavnej miestnosti prezentujeme krátkodobé tematicky zamerané výstavy. Počas roka je ich tri až päť. Vidieť nás však môžete aj na rôznych podujatiach u nás i v zahraničí. Drobnými výstavkami sa zúčastňujeme na rôznych podujatiach, v školách, na festivaloch a podobne. V našom špecializovanom pracovisku „Detskej pošty“ poriadame prednáškové a konferenčné podujatia. Ide o odborovo vymedzené prednášky pre školy alebo rôzne záujmové skupiny. Už sa stalo tradíciou, že v našich priestoroch zasadá Slovenská filatelistická akadémia, s ktorou úzko spolupracujeme. V neposlednom rade príkladom našej komunikácie s vami je aj táto webová stránka a virtuálne výstavy, ktoré si môžete pozrieť.