Veda

Veda je neodmysliteľnou súčasťou každého múzea. V Poštovom múzeu k hlavným skúmaným vedeckým disciplínam patrí história so zameraním na dejiny pošty a poštovníctva, muzeológia a výtvarné umenie. V širšom kontexte sa venujeme aj teórii zbierok, teórii komunikácie, doprave a podobne. Okrem vedeckých výskumov a projektov sa venujeme aj sekundárnym odborom, predovšetkým filatelii a jej odborom. K špecifikám Poštového múza patrí zbierka známkovej tvorby, ktorá je galerijného charakteru. Ide o zbierku výtvarného umenia s vysokou estetickou hodnotou.