C – S SALON 2018

  • 0

C – S SALON 2018

Kategória :Nezaradené

V znamení 100. výročia vzniku Česko-Slovenska a s ním spojeného vydania prvej poštovej známky spoločného štátu Čechov a Slovákov sa niesla jubilejná filatelistická výstava C- S SALON 2018, ktorá sa konala od 27.10. do 4.11.2018 vo výstavných priestoroch na západnej terase Bratislavského hradu.

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum sa na podujatí prezentovala dvomi výstavami.

Výstava Jozef Baláž „… srdcu najmilšie…“ bola výberom z výstavy prezentovanej na pôde Poštového múzea v Banskej Bystrici od mája do októbra 2018 a priblížila tvorbu majstra grafiky, akad. maliara Jozefa Baláža (1923 – 2006), ktorý by sa tohto roku dožil 95 rokov. Názov výstavy je jeho vlastným vyjadrením vzťahu k dielam známkovej grafiky, ktoré mu boli „srdcu najmilšie“. Okrem výberu z originálnych návrhov na slovenské poštové známky boli predstavené aj najnovšie akvizície zo zbierky Známková tvorba. Sú to diela, ktoré doteraz nemali návštevníci možnosť uvidieť. Patria sem výtvarné návrhy na poštové známky a FDC vo forme variantných návrhov a prípravných skíc z obdobia spoločného Československa.

Výstava Zúbkované poklady predstavila poštovú známku ako umelecký artefakt vo forme výtvarných návrhov, líniových rozkresieb a autorských odtlačkov rytín. Návštevníci výstavy dostali možnosť nahliadnuť do zákulisia tvorby poštových známok a zoznámiť sa s tvorbou týchto „zúbkovaných pokladov“. Majstrovské spracovanie prezentovaných diel bolo ocenené odbornou i laickou verejnosťou a na poli známkovej tvorby získali najvyššie európske či svetové ocenenia.


Leave a Reply