Výstava v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry – Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku

  • 0

Výstava v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry – Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku

Kategória :Známková tvorba

Výstava Poštového múzea v Banskej Bystrici „Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka“ vznikla v spolupráci s Galériou Dezidera Millyho vo Svidníku, ktorá je súčasťou SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Výstava nadväzuje na dvojicu výstav realizovaných v roku 2016 v Poštovním muzeu Praha a Galérii mesta Bratislava pri príležitosti životného jubilea vynikajúceho slovenského rytca poštových známok, Františka Horniaka. Okrem emisného radu Umenie, ktorý predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, sú na výstave prezentované aj emisie poštových známok, ktoré vznikli po vydaní monografickej publikácie vydavateľstva Slovart „František Horniak: svet známok“ v roku 2012. Vystavované emisie sú zväčša realizované viacfarebnou oceľotlačou z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý bez prerušenia používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta. Pôvodná koncepcia výstavy, pripravená pre Poštovní muzeum Praha a reinštalovaná v Galérii mesta Bratislava, je rozšírená o emisie prezentujúce územie východného Slovenska. Nevšedné spojenie známkovej grafiky a originálnych umeleckých diel Martina Benku, Ladislava Medňanského, Petra Michala Bohúňa, Miloša Alexandra Bazovského, Dezidera Millyho alebo Ester Šimerovej-Martinčekovej sľubuje príjemný umelecký zážitok. Originálne diela na výstavu zapožičali viaceré slovenské galérie a múzeá.

Pre výstavu bola vytvorená príležitostná poštová pečiatka, ktorej odtlačok je možné získať na adrese: Slovenská pošta, a.s., Odbor POFIS, Nám. slobody č. 27, 817 98 Bratislava.

Výstava potrvá do 22. októbra 2017.

 
 


Leave a Reply