ZBIERKY

Zbierkový fond Poštového múzea sa systematicky zameriava na dokumentovanie pošty a poštovníctva na území dnešného Slovenska a na územiach, ktorých súčasťou Slovensko kedysi bolo. Zbierkový fond je rozdelený do štyroch zbierok:

Dejiny pošty a poštovníctva.

Ryté pomôcky.

Známková tvorba.

Tuzemské známky.

Zvolené základné členenie poskytuje systematickosť a prehľadnosť vo vlastnom fonde.