Konferencie PM

V roku 2015 Poštové múzeum zorganizovalo vedeckú konferenciu s názvom Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. Išlo o pilotný projekt, v ktorom sa Poštové múzeum prihlásilo k napĺňaniu vedeckých úloh slovenského múzejníctva. V trende vedeckého zhodnocovania poznatkov prostredníctvom konferencií pokračuje aj v roku 2016. Poštové múzeum tak chce zaviesť novú vedeckú tradíciu. Súčasťou každej konferencie je aj vydanie kolektívnej monografie s modifikovanými a doplnenými príspevkami. Konferencie sa konajú pod záštitou významných osobností vedy, kultúry a umenia.