Publikačná činnosť

Poštové múzeum vydáva rôzne tlačové materiály, ktoré sú určené širokej laickej i odbornej verejnosti. Pilotným projektom je vydávanie kolektívnych monografií, ktoré sú reflexiou vedeckej činnosti múzea. Ďalej vydávame popularizačné a informačné materiály, brožúry a plagáty. 

Monografiu s názvom Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti si môžete zakúpiť tu: Monografia