Tuzemské známky

Zbierka tuzemských známok sa zaoberá známkami a ďalšou filatelistickou produkciou, ktoré v minulosti platili alebo v súčasnosti platia na našom území. Ide o klasický systémový zbierkotvorný typ filatelistickej zbierky v jej hlavnej línii. Základ zbierky tvoria celé tlačové listy známok, obálky prvého dňa vydania, nálepné a pamätné listy a ďalšie filatelistické produkty. Zbierka má reprezentačný charakter. Známky a filatelistické produkty z obdobia oboch československých republík nadobudlo Poštové múzeum ešte od svojho predchodcu dokumentačného centra z delenia majetku po Československu od Poštovního muzea v Prahe. Zbierka sa ďalej delí na pod kategórie podľa analogických historických epoch:

  • Obdobie do vzniku Československa (1850 – 1918) – sem sú zaraďované známky Rakúske a Uhorské, ktoré sa používali na našom území. Veľmi prínosnými sú zachované odtlačky denných pečiatok, ktoré dokazujú priame použitie týchto známok na našom území, nakoľko tieto známky platili aj v iných nástupníckych krajinách.

  • Obdobie 1. Československej republiky (1918 – 1939) – ide o prvé obdobie, ktoré má poštové múzeum systematicky zdokumentované a doložené prostredníctvom tlačových listov. Známky boli získané v rámci delenia majetku po bývalom Československu a predstavujú skoro kompletný súbor.

  • Obdobie Slovenského štátu a Slovenskej republiky (1939 – 1945) – vojnová Slovenská republika vydala známky a ďalšie filatelistické produkty, ktoré dnes z časti môžu dokumentovať túto zložitú epochu národných dejín. Poštové múzeum získalo vlastnou zbierkotvornou aktivitou tlačové listy a ďalšie filatelistické produkty do svojich zbierok pretože tohto dejinného úseku sa delenie spoločného majetku po Československu netýkalo.

  • Obdobie 2. Československej republiky (1945 – 1993) – ide zatiaľ o chronologicky najrozsiahlejšiu časť zbierky. Celá zbierka bola získaná z delenia majetku po Československu od Poštovního múzea v Prahe. V súčasnosti predstavuje súbor tlačových listov, ucelených tlačových listov a hárčekov, ktorý je skoro kompletný a predstavuje najucelenejšiu systémovú zbierku v tejto oblasti svojho druhu v našej krajine.

  • Obdobie súčasnej Slovenskej republiky (1993 – až po dnes) – ide o otvorenú zbierku známok a filatelistických produktov, ktoré boli vydané po roku 1993. Poštové múzeum ich nadobúda v zmysle interných predpisov automaticky a tak táto zbierka patrí medzi najkompletnejšie časti celej zbierky tuzemských známok. Je priebežne doplňovaná podľa toho, ako sú jednotlivé filatelistické produkty vydávané.