Tuzemské známky

Poštové múzeum systematicky zbiera poštové známky z územia Slovenska. Po roku 1918 disponuje tlačovými listami prakticky všetkých vydaných poštových známok. Ide o ucelenú zbierku, ktorá ponúka kompletný prehľad všetkých vydaných známok. Poštové múzeum sa nevenuje dokumentácii odchýliek a rôznych variant známok podľa filatelistických pravidiel, pretože tieto známky nemajú výpovednú hodnotu vo vzťahu k dokumentácii histórie pošty. Súčasťou zbierky však sú aj iné filatelistické produkty, ktoré Slovenská pošta, a. s., realizuje. Súčasné poštové známky a ostatné produkty sú do zbierok dodávané na základe interných predpisov a preto Poštové múzeum známky a iné finálne poštové produkty z územia Slovenska nenakupuje.