Slovenská filatelistická akadémia

Poštové múzeum pravidelne spoluorganizuje výročné zasadnutia Slovenskej filatelistickej akadémie. Filatelisti sa tak raz ročne stretnú na našej pôde, kde si vymieňajú skúsenosti, prezentujú publikačnú činnosť a hodnotia svoje úspechy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účastníci zasadnutia Slovenskej filatelistickej akadémie v roku 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zo zasadnutia Slovenskej filatelistickej akadémie v roku 2016