Na krídlach anjela

  • 0

Na krídlach anjela

Pohľad do výstavnej miestnosti

Slovenská pošta, a. s., (SP) pripravila na vianočné obdobie špeciálnu výstavu s anjelskou témou s názvom „Na krídlach anjela“ s podtitulom „Témy anjelov v známkovej tvorbe“. Vernisáž výstavy sa koná 11. decembra 2013 o 15.00 hod. v sídle SP v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9.

Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti, ako počas 20-tich rokov existencie SP zobrazovali autori na slovenských poštových známok anjelské bytosti.

Návštevníci výstavy Na krídlach anjela sa môžu tešiť na jedinečné a originálne diela významných slovenských umelcov, ktorými sú napríklad Dušan Kállay, František Horniak, Igor Benca, Martin Činovský, Kamila Štanclová, Arnold Feke, Jana Kiselová-Siteková a iní. Vystavené budú ich výtvarné návrhy poštových známok, rytecké rozkresby známok a FDC (obálka prvého dňa vydania), výtvarné návrhy FDC, ale aj tlačové listy a hárčeky známok. Poštové múzeum doplnilo výstavu barokovými plastikami anjelov vypožičanými zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Vernisáž výstavy, báseň číta Slavomíra Očenášová-Štrbová

V Biblii anjeli zvestujú dôležité správy, práve preto je archanjel Gabriel patrónom poslov, poštárov a zamestnancov telekomunikácií. Taktiež boli pri narodení Krista a slúžia mu, ale na konci sveta majú tiež oddeľovať zlých od spravodlivých. Anjeli nás sprevádzajú aj dejinami umenia. Objavujú sa na ikonách, v dielach renesančných majstrov, bacuľaté anjelské detičky sú príznačné pre barokové umenie. Umením je aj vytvorenie poštovej známky a slovenskí umelci, ktorí sa venujú tejto oblasti výtvarného umenia, veľakrát vo svojich prácach siahli aj po stvárnení postáv anjelov. Viackrát to bolo pri každoročných emisiách s vianočnou tematikou, pretože úloha anjelov pri ohlasovaní príchodu Ježiša Krista vychádza z kresťanských tradícií. Postavy anjelov sa vo veľkom množstve nachádzajú na známkach emisného radu Umenie, na ktorých nájdeme reprodukcie vzácnych umeleckých diel. Anjeli sú zobrazovaní aj na známkach zobrazujúcich rôzne historické udalosti našich dejín.

Inštalácia výstavy

Pri príležitosti otvorenia výstavy SP vydá celinovú obálku s prítlačou a príležitostnú poštovú pečiatku. Autorom prítlače na celinovej obálke je grafik Poštovej filatelistickej služby Adrián Ferda a autorom výtvarného návrhu pečiatky je odborný kurátor Poštového múzea PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD. Pečiatka a celinová obálka budú záujemcom k dispozícii na príležitostnej poštovej priehradke, ktorá bude zriadená v čase vernisáže výstavy v budove sídla Slovenskej pošty na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici.


Leave a Reply