Pre školy

Poštové múzeum ponúka pre školy lektoráty na tému dejiny pošty a poštovníctva, pracovné listy, tvorivé aktivity a prednášku „Peniaze, financie a poštové služby v dejinách“.