Pre školy

Poštové múzeum ponúka  pre školy rôzne edukačné aktivity s témou dejín pošty a poštovníctva od najstarších čias po súčasnosť, ktoré sú vhodným doplnením učebných osnov  pre všetky ročníky základných škôl. 

  • Komentovaná prehliadka v stálej expozícii: ponúka pohľad o vývoji poštových služieb, histórii používania poštových známok a pečiatok, ako aj o ďalších spôsoboch komunikácie na diaľku. Prehliadku je možné doplniť vypracovaním pracovných listov.

čas trvania: 25 minút

vstupné: 0,50 €  – deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, hromadný vstup nad 5 osôb (za každú osobu)

  •  Prehliadka výstavy podľa aktuálnej ponuky

čas trvania: 15 – 20 minút

vstupné: zahrnuté v cene vstupného do expozície

čas trvania: 25 minút

vstupné: zahrnuté v cene vstupného do expozície

Z kapacitných dôvodov je návšteva múzea obmedzená maximálnym počtom 20 žiakov v skupine. Záujem o návštevu  je potrebné nahlásiť 3 dni vopred.

 

Fotogaléria aktivít mimo priestorov Poštového múzea: