Pre školy

Poštové múzeum ponúka  pre školy rôzne edukačné aktivity s témou dejín pošty a poštovníctva od najstarších čias po súčasnosť, ktoré sú vhodným doplnením učebných osnov  pre všetky ročníky základných škôl. 

  • Komentovaná prehliadka v stálej expozícii: ponúka pohľad o vývoji poštových služieb, histórii používania poštových známok a pečiatok, ako aj o ďalších spôsoboch komunikácie na diaľku. Prehliadku je možné doplniť vypracovaním pracovných listov.

čas trvania: 25 minút

vstupné: 0,50 €  – deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, hromadný vstup nad 5 osôb (za každú osobu)

  •  Prehliadka výstavy podľa aktuálnej ponuky

čas trvania: 15 – 20 minút

vstupné: zahrnuté v cene vstupného do expozície

čas trvania: 25 minút

vstupné: zahrnuté v cene vstupného do expozície

  • Odborná prednáška: v rámci učebného predmetu Finančná gramotnosť zostavená ako prehľad vývoja obchodu, peňazí a finančníctva ako aj poštových služieb od počiatkov ľudstva po súčasnosť s naznačením možného vývoja v budúcnosti.

čas trvania: 45 minút

vstupné: 0,50 €  za každú osobu

Z kapacitných dôvodov je účasť na vzdelávacích aktivitách obmedzená maximálnym počtom 20 žiakov v skupine. Záujem o konkrétnu aktivitu je potrebné nahlásiť 3 dni vopred.

  • Putovné výstavy: v priestoroch Vašej školy pripravíme panelovú výstavu s témami slovenskej známkovej tvorby a prehľadom histórie poštovníctva.

Záujem o inštaláciu výstavy je potrebné dohodnúť minimálne mesiac vopred.