Mesačný archív: október 2018

  • 0

Farmácia a zdravotníctvo na známkach

Kategória :Filatélia

Program kongresu

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sa v Trenčíne v dňoch 18. až 20. októbra 2018 konal 1. česko-slovenský lekárnický kongres a v rámci neho aj 23. sympózium z dejín farmácie a LXV. sympózium z histórie farmácie. Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum, ako spoluorganizátor podujatia pripravila výstavu Farmácia a zdravotníctvo na poštových známkach. Na 18. paneloch bola predstavená známková tvorba s tématikou farmácie, zdravotníctva, ale aj Červeného kríža, kúpeľov, liečivých rastlín a podobných motívov. Výstava dokumentovala vývoj známkovej tvorby od vzniku 1. ČSR až po súčasnosť. Pripravené exponáty zaplnili dolnú sieň Delovej bašty na hrade Trenčín, kde si ju mohli účastníci konferencie pozrieť. 

Dr. L. Valášková a Dr. A. Bartúnek pri slávnostnom otvorení sympózia.

 

Pohľad do dolnej siene Delovej bašty z hornej siene

Pripravená výstava pred vernisážou