DETSKÁ POŠTA

Poštové múzeum má pre detského návštevníka zriadenú „Detskú poštu“ , kde sa deti hravou formou dozvedia o histórii poštovníctva a známkovej tvorby. Miestnosť je rozdelená na dva samostatné celky. Prednášková časť miestnosti je určená na prednášanie a sledovanie filmov, prostredníctvom ktorých návštevníci získajú základné informácie o činnosti pošty, odosielaní poštových zásielok a o výrobe známok.

 V druhej časti Detskej pošty si návštevníci môžu vyskúšať prácu za poštovou priehradkou. Nachádzajú sa tu dve poštové priehradky: univerzálna, ktorá je vybavená historickými predmetmi pripomínajúcimi zariadenie poštovej priehradky zo 60. až 70. rokov 20. storočia a funkčná listová priehradka, kde si deti môžu vyskúšať prácu priehradkového poštového zamestnanca. K dispozícii majú triednicu listových zásielok, listové váhy a špeciálnu pečiatku „Detskej pošty“ platnú na celom území Slovenska. Priestory Detskej pošty dopĺňa maxi pexeso s motívmi slovenských poštových známok, magnetické puzzle a fotopanel s reprodukciou poštovej známky.  Detská pošta má kapacitu 30 stoličiek a je využívaná aj na špeciálne múzejné podujatia a stretnutia slovenských filatelistov.