CENNÍK

Vstupné:

 • dospelí – 1,00 euro
 • deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia – 0,50 euro
 • hromadný vstup nad 5 osôb (1 osoba)  – 0,50 euro

Knižnica:

 • prezenčné štúdium knižničných dokumentov (1 ks) – 0,10 eura
 • poštová známka – podľa NH*
 • konzultačné služby  (za každú začatú hodinu práce)  – 3,00 eurá
 • fotografovanie knižných dokumentov (knihy, noviny, časopisy do roku 1918) (1 strana) – 0,20 eura
 • fotografovanie knižných dokumentov (knihy, noviny, časopisy po roku 1918) (1 strana) – 0,10 eura
 • xeografické kópie knižných dokumentov (knihy, noviny, časopisy do roku 1918) A4 (1 strana) – 0,25 eura
 • xeografické kópie knižných dokumentov (knihy, noviny, časopisy po roku 1918) A4 (1 strana) – 0,15 eura
 • xeografické kópie knižných dokumentov (knihy, noviny, časopisy do roku 1918) A3 (1 strana) – 0,50 eura
 • xeografické kópie knižných dokumentov (knihy, noviny, časopisy po roku 1918) A3 (1 strana) – 0,30 eura

Predmety zbierkovej povahy:

 • skenovanie plošných dokumentov (vrátane pohľadníc a fotografií max. do formátu A3) – 3,00 eura
 • čiernobiele xerografické kópie plošných dokumentov (formát A4 – jednostranne) – 1,00 euro
 • čiernobiele xerografické kópie plošných dokumentov (formát A3 – jednostranne) –  2,00 eurá
 • farebné xerografické kópie plošných dokumentov (formát A4 – jednostranne) – 2,00 eurá
 • farebné xerografické kópie plošných dokumentov (formát A3 – jednostranne) – 4,00 eurá
 • poplatok za fotografovanie predmetov bez blesku   (1 ks) – 0,80 eura
 • príprava predmetov a dokumentov na štúdium (1 ks)  – 1,00 euro
 • zhotovenie odtlačku poštovej príležitostnej pečiatky (1 ks) – 1,70 eura

Predmety nezbierkovej povahy:

 • skenovanie plošných dokumentov (max. do formátu A3) – 0,30 eura
 • čiernobiele xerografické kópie plošných dokumentov (formát A4 – jednostranne) – 0,10 eura
 • farebné xerografické kópie plošných dokumentov (formát A3 – jednostranne) – 2,00 eurá
 • čiernobiele xerografické kópie plošných dokumentov (formát A3 – jednostranne) – 0,20
 • eurafarebné xerografické kópie plošných dokumentov (formát A4 – jednostranne) – 1,00 euro
 • poplatok za fotografovanie predmetov (1 ks) – 0,15 eura
 • príprava predmetov a dokumentov na štúdium (1 ks) – 0,30 eura

Ostatné služby:

 • poplatok za fotografovanie expozičných priestorov – 5,00 eur
 • snímanie kamerou vo výstavných miestnostiach na komerčné účely do 5 minút –  3,00 eurá
  • – za každú ďalšiu minútu – 0,50 eura
 • rešerš zo zbierkového fondu  (za každú začatú hodinu práce) – 3,00 eurá
 • prenos digitálneho záznamu na vlastné USB  – 0,50 eura