Výstava: Poštové múzeum 2000 – 2020

  • 0

Výstava: Poštové múzeum 2000 – 2020

Kategória :Nezaradené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Miesto: výstavné priestory Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea, Partizánska cesta 9, Banská     Bystrica

Sprístupnenie: v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Dňa 1. marca v roku 2000 vzniklo Poštové múzeum a hoci malo svojich predchodcov už od roku 1985 v podobe dokumentačných centier, ako múzeum je v štruktúrach Slovenskej pošty etablované práve 20 rokov. Okrúhle výročie pripomína výstava Poštové múzeum 2000 – 2020 prinášajúca pohľad na obdobie predchádzajúce založeniu Poštového múzea a na jeho pôsobenie po jeho vzniku v roku 2000 až do súčasnosti. Za toto obdobie prešlo múzeum dynamickým vývojom, ktorý sa prejavil na jeho činnostiach.

Výstava, ktorá bude otvorená dňa 10. marca 2020 o 15:30 na 20. výročie prvej výstavy už Poštového múzea sprístupnenej v Banskej Bystrici, priblíži návštevníkovi obdobie predchádzajúce vzniku múzea od založenia Dokumentačného centra spojov a jeho prvej výstavy v roku 1985 v Bratislave, cez zložité obdobie sťahovaní a hľadania vyhovujúcich priestorov až po jeho presťahovanie do Banskej Bystrice. V roku 2000 sa transformáciou z Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š. p., na klasickú múzejnú inštitúciu  Poštové múzeum etablovalo aj v štruktúrach slovenského múzejníctva, pričom si zachovalo základnú myšlienku, ktorá bola pri vzniku prvého Dokumentačného centra, ktorou je skúmanie a dokladovanie poštovej histórie. Súčasťou výstavy budú aj exponáty „Kurátorské srdcovky“, ktoré vyzdvihujú samotní kurátori. Bude vystavená písacia súprava s Merkúrom, zaujímavý Francotyp, originálny výtvarný návrh známky Bratislavský hrad a tlačové listy známok Prémiový řád, známok, ktoré ešte nikdy neboli vystavené.  

Cieľom výstavy nie je len priblížiť historický vývoj Poštového múzea, ale umožniť návštevníkom aspoň prostredníctvom rekonštrukcií aj nahliadnuť do zákulisia múzea, do priestorov, ktoré sú bežne neprístupné. Súčasťou otvorenia výstavy bude aj poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou, známkou s personalizovaným kupónom k 20. výročiu vzniku Poštového múzea a možnosťou zakúpenia rôzneho filatelistického materiálu.

Rekonštrukcia uloženia zbierkových predmetov v Dokumentačnom centre

Rekonštrukcia uloženia zbierkových predmetov v Dokumentačnom centre
Picture 1 of 11

 

 

 

 


Leave a Reply