Zábavný kalendář 1914

  • 0

Zábavný kalendář 1914

Kategória :Známková tvorba

Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum vo svojich výstavných priestoroch dňa 2. júna o 15:00 hodine otvorila výstavu s názvom Zábavný kalendář 1914. Súčasťou vernisáže bola aj inaugurácia poštovej známky Historické výročia: Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne.

Výstava Zábavný kalendář 1914 bola venovaná stému výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny. Motívom sa stal príbeh kalendára – knihy veselej i poučnej, pre celú domácnosť, ktorá zachytáva hlavné udalosti roka 1914, od bežných životných starostí a radostí, cez udalosti, ktoré zmenili vtedajší svet. Pomyselným listovaním v kalendári sme si priblížili život ľudí, ktorí ostali doma a každý deň zo strachom v srdci čakali správy od svojich príbuzných. Nahliadli sme do domácností, medzi rodičov, bratov a sestry, čakajúce manželky a hrajúce sa deti. Emotívny príbeh Zábavnýho kalendářa 1914 doplnili štyri skutočné príbehy zo života tých, ktorí museli ísť na front. Návraty boli niekedy šťastné a úspešné, inokedy to nebolo veselé a niekedy návraty neboli, ale vojna vždy zmenila osudy celej rodiny.

Obe línie – príbehy z kalendára a osudy ľudí bohato prepojila bohatá korešpondencia a dobový poštový materiál zo zbierok Poštového múzea, ale aj od mnohých súkromných zberateľov. Išlo o jedinečnú spoluprácu viac než desiatich špičkových zberateľov, alebo nadšencov. Múzeu sa tak podarilo získať výnimočný materiál a mnohé informácie, ktoré ešte neboli zverejnené. Svojou koncepciou bola výstava dôstojnou pripomienkou všetkým obetiam prvej svetovej vojny.


Leave a Reply