Známková tvorba

Zbierku Známková tvorba tvorí viac ako 5000 kusov zbierkových predmetov. Okrem samotných výtvarných návrhov jednotlivých emisií poštových známok a obálok prvého dňa vydania (FDC) od roku 1993 sú to aj grafické úpravy, líniové rozkresby, odtlačky rytín, postupnosti tlače, imprimované nátlačky známok, výtvarné predlohy pečiatok FDC a rôzne iné výrobné a tlačové podklady podľa druhu tlače. V menšom počte sú zastúpené aj výtvarné návrhy jednotlivých emisií celín (prítlačí na poštové lístky, celinové obálky, celinové pohľadnice), ostatných filatelistických produktov (nálepné listy, pamätné listy, cartes maximum), ale aj nerealizované výtvarné návrhy.

Medzi umelecky najhodnotnejšie zbierkové predmety patria najmä originálne výtvarné návrhy známok od popredných slovenských výtvarníkov akými sú napríklad akad. maliari Jozef Baláž, Dušan Kállay, Vincent Hložník, Ivan Schurmann, Kamila Štanclová, Igor Piačka a mnohí ďalší. Ďalšou nemenej zaujímavou skupinou zbierky Známková tvorba sú jedinečné líniové rozkresby od významných rytcov: akad. maliara Rudolfa Cigánika, akad. maliara Martina Činovského či Františka Horniaka.

Ich výnimočnosť potvrdzujú aj prestížne svetové ocenenia. V roku 2014 sa poštová známka „Umenie: Martin Martinček (1913 – 2004)“ , umiestnila v súťaži o  najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatélique“ na 2. mieste. Poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa na súťaži „Il Premio Internazionale d’arte filatelica San Gabriele“ stala najkrajšou poštovou známkou s kresťanským motívom. Z predchádzajúcich rokov možno uviesť: 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012 za poštovú známku „400. výročie Žilinskej synody“ (2010); 1. miesto v TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010, ktoré získala poštová známka MS vo futbale 2010 a mnohé ďalšie.

 

Spracovala: Mgr. Jarmila Ďurišová