Výstava Jozef Baláž: „…srdcu najmilšie…“

  • 0

Výstava Jozef Baláž: „…srdcu najmilšie…“

Kategória :Nezaradené

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum sprístupní dňa 31. mája 2018 o 10.00 hod. výstavu pod názvom: Jozef Baláž: „…srdcu najmilšie…“ v priestoroch Poštového múzea na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 8. októbra 2018 a otvorená bude v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Výstava približuje tvorbu jedinečného majstra grafiky, akademického maliara Jozefa Baláža, ktorý by sa tohto roku dožil 95 rokov. Jeho diela sa nezmazateľne zapísali do dejín výtvarného umenia. Napriek tomu, že hlavná časť jeho tvorby bola zameraná na voľnú a užitú kresbu a grafiku, určenú najmä knižným a časopiseckým ilustráciám a tiež plagátom, dodnes je právom označovaný aj ako nestor slovenskej známkovej tvorby a patrí medzi najvýznamnejších tvorcov v tejto oblasti. Názov výstavy nesie jeho vlastné vyjadrenie vzťahu k dielam známkovej grafiky, ktoré považoval za „srdcu najmilšie“.

Na výstave je možné uvidieť originálne kresby výtvarných návrhov na slovenské poštové známky a obálky prvého dňa vydania (FDC), na ktorých Jozef Baláž spracoval rozličné námety . Od portrétnych známok Alexandra Dubčeka, Jána Kollára, pápeža Jána Pavla II a iných osobností, cez sugestívne návrhy s alegorickými a symbolickými motívmi, spojené s významnými výročiami a historickými udalosťami. Samozrejme nemožno zabudnúť na pozoruhodné výtvarné riešenie známky s portrétom Ľudovíta Štúra. Táto práca bola ocenená nielen na domácej pôde, ale získala aj svetové uznanie v podobe 3. miesta v celosvetovej súťaži Grand Prix WIPA 1996, čo bolo vôbec prvé najhodnotnejšie ocenenie slovenskej známkovej tvorby. Zároveň sú prezentované aj diela, s ktorými sa návštevníci doteraz nemali možnosť stretnúť. Najnovšie akvizície Poštového múzea – variantné a nerealizované výtvarné návrhy, skice poštových známok a FDC z obdobia spoločného Česko-Slovenska približujú, s akou precíznosťou umelec spracovával každý zadaný námet ku konkrétnej emisii poštových známok.

Výstava je doplnená litografickými kameňmi s motívmi knižných ilustrácií Jozefa Baláža, knihami, v ktorých sú tieto ilustrácie použité a filatelistickými produktmi prezentujúcimi tvorbu majstra.

Počas otvorenia bude pre záujemcov k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka, ktorej autorom je Pavol Borodovčák.


Leave a Reply