Výstava Jozef Baláž: „…srdcu najmilšie…“

  • 0

Výstava Jozef Baláž: „…srdcu najmilšie…“

Kategória :Nezaradené

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravuje v mesiacoch máj až október 2018 výstavu pod názvom: Jozef Baláž: „…srdcu najmilšie…“ Výstava priblíži tvorbu majstra grafiky akad. mal. Jozefa Baláža, ktorý by sa tohto roku dožil 95 rokov. Názov výstavy je jeho vlastným vyjadrením vzťahu k dielam známkovej grafiky, ktoré považoval za „srdcu najmilšie“. Okrem originálov výtvarných návrhov na slovenské poštové známky budú prezentované aj diela, ktoré doteraz návštevníci nemali možnosť uvidieť. Sú to predovšetkým najnovšie akvizície Poštového múzea – variantné a nerealizované výtvarné návrhy, skice poštových známok a FDC z obdobia spoločného Československa, ale aj litografické kamene s motívmi knižných ilustrácií Jozefa Baláža.


Leave a Reply