Prezentácie

Prezentácie sú novým projektom Poštového múzea. Je našou snahou približovať sa našim návštevníkom aj modernými komunikačnými prostriedkami.