Prezentácie

Prezentácie sú novým projektom Poštového múzea. Je našou snahou približovať sa našim návštevníkom aj modernými komunikačnými prostriedkami. Virtuálne prezentácie sú koncipované ako mini webové tematické výstavky. Prvá realizovaná prezentácia bude venovaná jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska M. R. Štefánikovi.