2017 – Múzeum v minulosti a v súčasnosti – zrušená!

Pozor! Konferencia je z technických príčin zrušená!

Poštové múzeum pripravuje tretiu vedeckú konferenciu s názvom Múzeum v minulosti a súčasnosti. Zameraná bude na identifikáciu hlavných zmien vo vývoji múzejníctva, jeho kultúrneho významu a ďalšieho miesta v spoločnosti. Ako uvádzame v I. obežníku:

 Obeznik I_2017b_Stranka_1Cieľom konferencie je získať vedecky hodnotný materiál a rozšíriť obzory v danej oblasti. Preto je potrebné si neustále klásť základné otázky: Je múzeum akceptovanou a hodnotnou súčasťou kultúrnej spoločnosti, alebo úplne zbytočnou inštitúciou? Budujú múzeá dokumentačné zbierky s vysokou výpovednou hodnotou, alebo sú iba cintorínmi vecí? Ako osloviť všetky generácie a všetky skupiny ľudí? Je múzeum vedeckou, alebo iba dokumentačnou inštitúciou? Vedecká konferencia by mala priniesť rôzne pohľady na tieto a ďalšie problémy, ako aj príklady rôznych možností riešenia, ktoré dopomôžu k zveľaďovaniu múzejných myšlienok.Súčasťou konferencie bude vydanie spoločnej vedeckej monografie, v ktorej sa dôkladne zhodnotia a hlavne zachovajú vedecké poznatky a myšlienky. Konferencia je určená opätovne v zmysle otvorenej spoločnosti podľa slov Karla Poppera pre všetkých vedeckých pracovníkov z rôznych odborov, ktorých spája spoločná téma – naše múzeá v ich najrozmanitejších podobách. Veríme, že sa nám opäť podarí vy skladať zaujímavú mozaiku poznatkov a tak prispieť do pokladnice našich kultúrnych hodnôt.

Prvý obežní si môžete stiahnuť tu: Obežník I. 2017