Projekty

Vedecká činnosť Poštového múzea sa zameriava aj na realizáciu nových projektov, ktoré majú byť k dispozícii širokej verejnosti. Projektom, ktorý je vo fáze rozpracovania je elektronická databáza poštových pečiatok. Ide o dlhodobý projekt v spolupráci so širokou verejnosťou. Medzi ďalšie projekty, ktoré chce Poštové múzeum realizovať sú virtuálne tematické prezentácie, ktoré budú prístupné na tejto webovej stránke. Prvá z týchto prezentácií by mala byť venovaná osobnosti M. R. Štefánika.