Známková tvorba

známka 450. výročie narodenia Jána Jessenia

poštová známka 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621)

Zbierku Známková tvorba tvorí viac ako 5000 kusov zbierkových predmetov a prezentuje činnosť Slovenskej pošty v oblasti vydávania poštových známok, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu československej známkovej tvorby, najmä v dôraze na jej grafické a rytecké hodnoty.

Medzi umelecky najhodnotnejšie zbierkové predmety patria originálne autorské výtvarné návrhy jednotlivých emisií poštových známok,  obálok prvého dňa vydania (FDC) a výtvarné predlohy pečiatok FDC vydaných od roku 1993. Počnúc výtvarným návrhom prvej známky Slovenskej republiky, vydanej k jej vzniku 1. januára 1993, s heraldicky stvárnenou symbolikou – Slovenským štátnym znakom až po posledne emitované vydania poštových známok. Autorské návrhy sú zvyčajne v šesťnásobnom zväčšení, čo umožňuje detailné zoznámenie sa so samotným motívom. Podskupina výtvarných návrhov je prehliadkou tvorby popredných slovenských výtvarníkov, do portfólia ktorých patrí aj špecifická výtvarná disciplína – známková tvorba. Náročnosť výtvarného riešenia spočíva hlavne v minimalizovaní témy bez straty detailov tak,  aby na malú plôšku známky bolo možné vtesnať nielen tváre osobností, ale aj krásu miest a prírody, technické diela, umelecké artefakty či neopakovateľné okamihy histórie. To samozrejme pri rešpektovaní použitej tlačiarenskej techniky. Vďaka menám ako sú Jozef Baláž, Dušan Kállay, Martin Činovský, Rudolf Cigánik, Kamila Štanclová, Vladislav Rostoka, Karol Felix, Igor Piačka, Júlia Piačková a mnohí ďalší, sa slovenská filatelia etabluje na najvyšších priečkach  najprestížnejších súťaží o najkrajšie známky nielen v Európe, ale na celom svete.

Slovenské poštové známky sú tlačené rôznymi technológiami. Okrem ofsetovej tlače aj rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou, prípadne oceľotlačou z plochých platní. Práve poštové známky tvorené klasickými ryteckým postupmi majú pre filatelistov, a nielen pre nich, nesmiernu hodnotu. Rytecká známková technika patrí vo svete k tým najnáročnej­ším a len niektoré krajiny vo svete sa môžu pýšiť rytcami – umelcami, ktorí ju dokonale ovládajú. Medzi ne Slovensko nepochybne patrí. Vyžaduje skutočnú kreativitu, trpezlivosť i veľkú skúsenosť autora. Často je potrebné do jedného milimetra vkomponovať až osem liniek, ktoré utvárajú tvar a obsah známky. Podkladom na zhotovenie budúcej rytiny je líniová rozkresba výtvarného návrhu. Práve líniové rozkresby tvoria ďalšiu jedinečnú podskupinu zbierky Známková tvorba. Každé z diel majstrov rydla, ako sú Martin Činovský, František Horniak, Rudolf Cigánik, Jozef Česla či Ľubomír Žálec, nesie svoj vlastný rukopis transkripcie, dotvára samotné dielo a dáva mu konečný výraz. Zásluhou umelcov slovenskej známkovej ryteckej školy nesie slovenská známková tvorba vo svete punc najvyššej kvality.

Výsledok práce rytca je pretavený do formy odtlačku rytiny, ktorej kvalita sa v skutočnej veľkosti posudzuje pred samotnou tlačou. Podskupiny odtlačkov rytín s podpismi autorov, imprimované nátlačky celých tlačových listov, obálok FDC a postupnosti tlače tak v zbierke Známková tvorba uzatvárajú dokumentovanie procesu výroby a tlače poštových cenín Slovenskej republiky. Zbierku v menšom počte dopĺňajú aj výtvarné návrhy jednotlivých emisií celín ako sú prítlače na poštové lístky, celinové obálky a celinové pohľadnice. V zbierke je taktiež zastúpená tvorba ostatných filatelistických produktov nálepné listy, pamätné listy, a carte maximum.

Spracovala: Mgr. Jarmila Ďurišová