Zahraničné známky

Zbierka zahraničných známok prestavuje ucelený súbor, ktorý Poštové múzeum získalo v rámci medzinárodnej dohody o výmene poštových známok. Fond je uzavretý a akvizičná činnosť je vykonávaná v zmysle medzinárodných dohôd. Poštové múzeum nijaké zahraničné známky nenakupuje.