Category Archives: Filatélia

  • 0

Výstava Železnice na svetových poštových známkach

Kategória :Filatélia

 

Vstupnú halu Ministerstva dopravy a výstavby SR na Námestí slobody č. 6 v Bratislave opäť pekne oznámkujeme. Použijeme viac ako 250 poštových známok, tlačových listov a známkových zošitkov z celého sveta s tematikou železníc.

o nášho hľadáčika sa dostali historické a moderné železnice, parná, elektrická a dieslová trakcia i železničné herné súpravy, pracovné vlaky, električky, lanovky, ale aj mosty, železničné budovy, vagóny.

Vystavené známky pochádzajú zo súboru zahraničných poštových známok, ktorý Poštové múzeum získalo výmenou prostredníctvom Svetovej poštovej únie. Poštové známky vydávané členskými štátmi únie si poštové podniky navzájom vymieňajú prostredníctvom Medzinárodného úradu UPU sídliacom vo švajčiarskom Berne na základe článku 06-002 Vykonávacieho poriadku Svetového poštového dohovoru.

Slovensko sa stalo členským štátom Svetovej poštovej únie v roku 1993. Od tohto roku do Poštového múzea každoročne prichádza kompletná produkcia poštových známok všetkých krajín sveta, ktoré sú združené v Svetovej poštovej únii a produkcia slovenských známok odchádza pre ostatné členské krajiny.

Výstava bola prezentovaná v minulom roku aj v Železničnom múzeu SR (Bratislava východ) na podujatí „Prvý parný deň 2020“. Zámerom súčasnej výstavy je predstaviť rozmanitosť železničnej dopravy prostredníctvom známkovej tvorby.

Výstava potrvá do 25. júna 2021 a prístupná je v čase od 9:00 hod do 16:00 hod.

 

unnamed