Category Archives: Historické udalosti

  • 0

Bratislavské zberateľské dni 2017

Výstavou Pošta a poštári optikou fotografického objektívu ponúklo v dňoch 02.06. – 03.06.2017 Poštové múzeum návštevníkom Bratislavských zberateľských dní 2017 nezvyčajný pohľad na premeny pošty v 20. storočí. V zbierkovom fonde Poštového múzea je viac ako 1000 fotografických záberov zachytávajúcich budovy poštových úradov a pôšt v mestách aj na vidieku, zamestnancov pri výkone svojej práce, ale aj vo voľnom čase a tiež rôzne udalosti, ktoré ovplyvňovali život a prácu poštárov. Tieto prchavé momentky, zachytené kedysi cvaknutím spúšte fotoaparátov, ktoré sa na svetlo dostali zásluhou citlivosti fotografického papiera, tvorili jadro celej výstavy. Výstava mala svoju premiéru v roku 2015 v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Pre prezentáciu na Bratislavských zberateľských dňoch 2017, významnom medzinárodnom stretnutí zberateľov, pripravilo Poštové múzeum reprízu podstatnej časti pôvodnej výstavy. 

Fotografie v múzejných zbierkach pomáhajú obrazom rekonštruovať minulosť. Každému múzejníkovi poskytujú neoceniteľný zdroj informácií pre oblasti jeho záujmu. Z tejto skutočnosti vychádzala aj koncepcia výstavy Pošta a poštári optikou fotografického objektívu. Členenie výstavy do piatich celkov nazvaných Budovy, Ľudia, Doprava, Vzdelanie, Udalosti a Voľný čas a umiestnených na deviatich paneloch a piatich veľkoformátových posteroch mala za cieľ návštevníkom podujatia v komplexnosti priblížiť poštové služby a život poštárov takpovediac zvnútra. 

Súčasťou prezentácie Poštového múzea na Bratislavských zberateľských dňoch 2017 bola okrem výstavy aj detská pošta, priestor, v ktorom mohli detskí návštevníci prejaviť svoju kreativitu pri hre s pexesom s motívmi slovenských poštových známok a pri skladaní magnetického puzzle s obrázkom poštového posla. Svoje vedomosti z oblasti poštovej histórie a súčasnosti deti preukazovali pri riešení úloh na pripravených vzdelávacích listoch v štyroch rôzne náročných vedomostných úrovniach zohľadňujúcich ich vek. Deťom, ale aj ostatným návštevníkom výstavy bola k dispozícii denná pečiatka detskej pošty, ktorou si mohli opečiatkovať rôzne filatelistické produkty zakúpené na podujatí, čo mnohí z nich aj využili.