Poštové múzeum v základnej škole v Brezne

  • 0

Poštové múzeum v základnej škole v Brezne

Kategória :Nezaradené

Návšteva zamestnancov Poštového múzea  dňa  15.11.2017  v  Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša  v Brezne   s prednáškami na tému „Peniaze, financie a poštové služby v dejinách“ priblížila žiakom 5. ročníka vývoj obchodu, peňazí a finančníctva od počiatkov ľudstva po súčasnosť s naznačením možného vývoja v budúcnosti, ako aj spôsoby prenášania správ a informácií v minulosti a vznik a vývoj poštových služieb.   Prednášky boli uskutočnené formou power-pointových prezentácií a žiaci dostali priestor na aktívne zapojenie prostredníctvom otázok a diskusie a  boli obohatené o tvorivé aktivity.  V rámci nich sa žiaci naučili skladať list spôsobom, akým sa to robilo v 19. storočí, písali adresy, lepili poštové známky.  Vlastnoručne poskladaný list za pomoci lektorov uzatvárali voskovou pečaťou.  V ďalšej časti spracúvali vopred pripravené pracovné listy, v ktorých im hravou formou (osemsmerovky, doplňovačky, písanie odpovedí na jednoduché otázky, vyfarbovanie) boli prezentované niektoré zaujímavosti z histórie poštovníctva.  Ich usilovnosť bola odmenená  pohľadnicou  Vianočnej pošty na zaslanie svojich vianočných želaní Ježiškovi.


Leave a Reply