Rendez 2018

  • 0

Rendez 2018

Kategória :Nezaradené

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum sa 16. júna 2018 v Bratislave predstavilo na podujatí RENDEZ 2018. Výsledkom spolupráce s Klubom železničných modelárov Bratislava, o. z. bola reinštalácia výstavy „Technické pamiatky a doprava na poštových známkach“ v priestoroch zrekonštruovaného historického poštového vozňa Fa 5-2085. Na výstave boli prezentované výtvarné návrhy  poštových známok s tematikou dopravy, rozčlenené do štyroch tematických okruhov: doprava po vode, doprava po koľajniciach, automobilová doprava, hromadná doprava na kolesách.


Leave a Reply