Rendez 2022 – výstava Po koľajniciach k adresátovi 

  • 0

Rendez 2022 – výstava Po koľajniciach k adresátovi 

Kategória :Nezaradené

Výstava Po koľajniciach k adresátovi sa zameriava na fenomén prepojenia poštových služieb a železnice, ktorý vznikol v prvej polovici 19. storočia a odvtedy sa rôznym spôsobom vyvíjal. Na ploche 14 panelov ožíva svet poštových služieb a železnice od prvého poštového vozňa zaradeného do vlakovej súpravy v roku 1838 v Anglicku, cez konskú železnicu Bratislava – Trnava, Severnú železnicu cisára Ferdinanda a Košicko-bohumínsku železnicu, ktoré v 19. storočí prepravovali na území habsburskej monarchie okrem cestujúcich aj listové a balíkové zásielky. Ďalšou kapitolou je prvá svetová vojna, počas ktorej práve vlaková pošta zabezpečovala spojenie vojakov na fronte so svojimi blízkymi v zázemí, vyzdvihnutá je najmä vlaková pošta čsl. legionárov bojujúcich v Rusku. V medzivojnovej ČSR zaznamenala vlaková pošta najväčší rozmach, ktorý bol utlmený v rokoch druhej svetovej vojny, ale preprava poštových zásielok sa uskutočňovala aj počas nej a aj na povstaleckom území v priebehu Slovenského národného povstania. Po vojne znovu narástol objem poštových zásielok vytriedených a prepravených v poštových vozňoch. Moderné triediace linky na konci 20. storočia a v prvých dvoch desaťročiach 21. storočia však ukončili činnosť vlakovej pošty aj v Slovenskej republike a poštové vozne môžeme vidieť už len v Železničnom múzeu SR v Bratislave, kde sú deponované aj dva nákladné a jeden osobný poštový vozeň patriace kedysi Slovenskej pošte, dnes sú v majetku Poštového múzea, žiaľ, zatiaľ bez vnútorného zariadenia.

V jednom z nich bude počas podujatia RENDEZ 2022 inštalovaná výstava Po koľajniciach  k adresátovi. Bohatú históriu prepravy poštových zásielok po železnici predstaví sprievodným textom aj množstvom historických dobových fotografií zobrazujúcich rôzne typy poštových vozňov, aj ľudí pri nakladaní, spracúvaní a vykladaní poštových zásielok. Celkový obraz témy  dotvárajú aj  mapky tratí, obrázky listov prepravených vlakovou poštou, odtlačky pečiatok vlakovej pošty a veľa ďalších zaujímavostí.


Leave a Reply