Slovenská pošta – 25 – rok za rokom

  • 0

Slovenská pošta – 25 – rok za rokom

Kategória :Nezaradené

Rok 1993 bol prvým rokom existencie nielen samostatnej Slovenskej republiky, ale aj samostatnej Slovenskej pošty. Najskôr štátny podnik, od roku 2004 akciová spoločnosť, je tu už 25 rokov, aby poskytovala verejnosti rozmanité poštové služby. Za toto obdobie došlo na Slovensku k vývoju spoločnosti sprevádzanému mnohými zmenami a tie neobišli ani Slovenskú poštu. Musela byť v každom okamihu flexibilná, prispôsobovať svoju činnosť mnohým požiadavkám, modernizovať svoje priestory, budovy, vozidlá, reorganizovať organizačnú štruktúru, začleniť sa a pôsobiť v medzinárodných poštových organizáciách, presadzovať nové produkty, skrátka „kráčať s dobou“. Dvadsaťpäťročné pôsobenie Slovenskej pošty stojí za pripomenutie a Poštové múzeum tak činí výstavou nazvanou Slovenská pošta – 25 – rok za rokom.

Viete, že v  prvom roku pôsobenia Slovenskej pošty slúžilo verejnosti 3 347 poštových priehradiek a 7 086 poštových schránok? Že v roku 2003 bola otvorená prvá Pošta – Partner, že doteraz viedlo Slovenskú poštu desať riaditeľov a generálnych riaditeľov plus jeden na krátku dobu v zastúpení? Viete, čo sú to BalíkoBOXy a kedy boli uvedené do prevádzky? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie, udalosti a čísla vybraté z dvadsaťpäťročnej histórie Slovenskej pošty defilujú pred zrakmi návštevníkov výstavy. Nechýbajú obrazové materiály, medzi nimi originály alebo kópie niektorých archívnych dokumentov a článkov z dobovej „poštárskej tlače“, akými sú Spojárske zvesti, Poštové zvesti, poštové vestníky, výročné správy. Všetky informujú o mnohých dôležitých udalostiach v živote Slovenskej pošty, od jej založenia, cez transformáciu štátneho podniku na akciovú spoločnosť, zavádzanie nových technológií do poštových činností, vznik Poštového múzea, prijatie eura, založenie tradície Vianočnej pošty, elektronizáciu poštových operácií, modernizáciu budov až po prevádzkovanie platobného systému E-Kolok.

Toto všetko dopĺňajú trojrozmerné predmety používané na poštách od roku 1993, medzi ktorými dominuje moped KORADO, typ MANET slúžiaci motorizovaným poštovým doručovateľom. Vývoj poštových rovnošiat uplynulých desaťročí dokumentujú vystavené časti výstroja poštových doručovateľov a priehradkových zamestnancov. Súčasťou výstavy je aj čiastočná rekonštrukcia poštovej priehradky z konca 20. storočia.

Miesto na výstave si našli aj publikácie vydané Slovenskou poštou, Poštovým múzeom, POFIS-om. Vystavené poštové známky a obálky prvého dňa zastupujú zase slovenskú známkovú tvorbu, ktorá za 25 rokov svojou kvalitou získala uznanie celého filatelistického sveta, o čom svedčia aj rôzne ocenenia z medzinárodných súťaží.

Sprístupnenie výstavy sa uskutočnilo vo štvrtok 14. decembra 2017 a môžete si ju pozrieť až do 13. apríla 2018 vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici. K výstave bola v deň jej sprístupnenia k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka, ktorej autorom je Pavol Borodovčák.

UPOZORNENIE:

Termín trvania výstavy je predĺžený do 30. apríla 2018!


Leave a Reply